Djy
( Active )

10k followers
500k visit

Djy's pernal info:
Working on it now.
Please check his Facebook page:
http://facebook.com

HD
永不言棄的精神
djy
2018-06-21    0 views
HD
爸爸帶來的驚喜
djy
2018-06-21    0 views
夏至麵條 teaser
djy
2018-06-21    0 views
夏至麵條 teaser
20170527-Yanshan-DJY-可怕的意外原來是這樣-ViralHog-Lingxi.mp4
djy
2018-06-21    34K views
一輛滿載貨物的汽車快速地向前行進,在穿過一座橋時,突然由於汽車超高,竟將橋撞斷,汽車也翻了一個跟斗,隨即發生爆炸,真是驚嚇人!仔細看,原來是在拍電影,假戲真做。
HD
富豪 teaser
djy
2018-06-20    0 views
HD
專業餵雞 場面震撼
djy
2018-06-20    0 views
HD
平靜小溪瞬間變臉
djy
2018-06-20    0 views
HD
超萌獅子兔
djy
2018-06-20    0 views
家裡細菌最多是洗碗海綿?教你4招防菌 teaser
djy
2018-06-20    0 views
家裡細菌最多是洗碗海綿?教你4招防菌
廚房裡的神奇刀功Credit JukinVideo.mp4
djy
2018-06-20    0 views
廚房裡的神奇刀功Credit JukinVideo.mp4
HD
勇敢的伊莉莎白
djy
2018-06-19    49 views
HD
為寶寶唱歌
djy
2018-06-19    41 views
HD
兒子的返家驚喜
djy
2018-06-19    59 views
HD
一沙一世界
djy
2018-06-19    0 views
HD
女孩的禮物
djy
2018-06-19    10 views
HD
垃圾箱後的絕望哭聲
djy
2018-06-19    0 views
Page: 1
next